Firma jest w trakcie certyfikacji na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 3834-3:2007 oraz usług Jednostki Notyfikowanej w zakresie certyfikacji ZKP w systemie 2+ Zakres ZKP : Konstrukcyjne wyroby metalowe i elementy pomocnicze wg normy PN-EN 1090-1+A1:2012 IDT EN 1090-1:2009+A1:2011. Konstrukcyjne elementy stalowe w klasach EXC1 oraz EXC2 wg normy PN-EN 1090-2+A1:2012 IDT EN 1090-2+A1:2011

read more